1. Lijst van mutualistische entiteiten

  Downloaden
 2. Lijst van compliance officers

  Downloaden
 3. Kwalitatieve documenten die de VMOB’s en de revisoren in 2021 en de daaropvolgende jaren moeten indienen (2020/04)

  Downloaden
 4. Geaggregeerde statistische gegevens - template D

  Downloaden
 5. Geaggregeerde statistische gegevens - template B

  Downloaden
 6. Geaggregeerde statistische gegevens - template C

  Downloaden
 7. Geaggregeerde statistische gegevens - template A

  Downloaden
 8. Geglobaliseerde cijfers VMOB's

  Downloaden
 9. Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 - Toepassing op de mutualistische sector (mededeling 20/03/D2)

  Downloaden
 10. Covid-19 - nieuwe mee te delen rapporteringen - uitstel van de deadlines voor de indiening van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen die in 2020 moeten worden overgemaakt (2020/03)

  Downloaden