De Controledienst voor de ziekenfondsen verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Voorbereiding van deze verklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/fr/report/2021/www.ocmcdz.be/nl

Niet-toegankelijke inhoud

Onze website bevat pdf-documenten die bestaan in scans van documenten. We hebben de intentie om al die pdf's, die in werkelijkheid afbeeldingen zijn, te vervangen door pdf's die ondersteunende technologie toelaten om de tekst te identificeren.

Voorgestelde alternatieven

Totdat die pdf's leesbaar zijn, kunnen de personen die toegang wensen tot hun inhoud een e-mail sturen naar support@ocm-cdz.be.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

de dienst Support van de Controledienst voor de ziekenfondsen (support@ocm-cdz.be)

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

de federale Ombudsman (contact@mediateurfederal.be)

Verbeteringsplan

In eerste instantie hebben we deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld en op onze website gepubliceerd. We hebben ook enkele fouten gecorrigeerd die werden opgemerkt door de audit in verband met de niveaus van de titels en het gebruik van opmaaktabellen.

In tweede instantie hebben we de intentie om alle pdf-documenten die bestaan in afbeeldingen op deze website te vervangen door pdf's die ondersteunende technologie toelaten om de tekst te identificeren.

Tot slot zullen we onze website op middellange termijn onderwerpen aan een gedetailleerde audit om andere verbeteringspistes te ontdekken.

 

Deze verklaring is op 28/09/2021 opgesteld.

 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 28/09/2021.