1. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 2. Plaatsen van verwijzingen naar de website van de Controledienst op de website van de mutualistische entiteiten (20/07/D3)

  Downloaden
 3. De verwachtingen van de controle-autoriteiten inzake de kwaliteit van de gerapporteerde boekhoudkundige, financiële en statistische gegevens (20/06/D1)

  Downloaden
 4. Geglobaliseerde cijfers VMOB's

  Downloaden
 5. Voorblad jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 6. Schema's jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 7. Bevoegdheden overgedragen aan de regio's in het kader van de zesde staatshervorming – schema van typeverslag op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 (20/04/D1)

  Downloaden
 8. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering (20/05/D2-D1)

  Downloaden
 9. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's (20/03/D1)

  Downloaden
 10. Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 - Toepassing op de mutualistische sector (mededeling 20/03/D2)

  Downloaden