1. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering (20/05/D2-D1)

  Downloaden
 2. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's (20/03/D1)

  Downloaden
 3. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 20/02/D2)

  Downloaden
 4. Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen (20/02/D1)

  Downloaden
 5. Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet (20/01/D1)

  Downloaden
 6. Aanvullende verzekering - rekeningenstelsel, schema's van de jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde automatische controles (19/05/D1)

  Downloaden
 7. Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector (mededeling 19/01/D2-D1)

  Downloaden
 8. Domeinen en indicatoren 2020

  Downloaden
 9. Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - domein 'het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling' - praktische schikkingen (2019/04/D1)

  Downloaden