Une personne qui étudie une graphique.

Omzendbrief over het rekeningenstelsel, de schema's van jaarrekening en de aangepaste lijst van de controles die in MutWeb zijn geïntegreerd voor, naargelang het geval, de federale verplichte verzekering en de regionale verplichte verzekering.

Deze nieuwe versies zijn van toepassing vanaf boekjaar 2020 voor de federale verplichte verzekering en vanaf boekjaar 2021 voor de regionale verplichte verzekering.