In het document aan de linkerkant vindt u de volgende cijfers, geglobaliseerd voor alle verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand voor boekjaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022:

  • de balans
  • de resultatenrekening
  • diverse statistieken