Circulaire 2023/12/D1

Omzendbrief over de uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Deze omzendbrief heft omzendbrief 02/15/D1 van 23 september 2002 op en vervangt hem.