chiffres

Vijf nieuwe omzendbrieven zijn beschikbaar:

- Omzendbrief betreffende de schema's van typeverslagen op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990.

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 23/03/D1 van 3 februari 2023 vanaf de verslagen van boekjaar 2024.

- Omzendbrief betreffende het verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de correcte toewijzing van de gemeenschappelijke werkingskosten tussen de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering.

Deze omzendbrief wijzigt omzendbrief 22/02/D1 van 1 juli 2022.

- Omzendbrief betreffende het rekeningenstelsel en de schema's van jaarrekening voor de regionale verplichte verzekering.

Deze omzendbrief wijzigt de omzendbrief 21/02/D1 van 22 oktober 2021.

- Omzendbrief bettrefende het rekeningenstelsel, de schema's van jaarrekening en de in MutWeb geïntegreerde controles voor de aanvullende verzekering.

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 19/05/D1 van 24 oktober 2019 vanaf boekjaar 2023.

- Omzendbrief over het rekeningenstelsel en de schema's van jaarrekening voor de federale verplichte verzekering.

Deze omzendbrief wijzigt de omzendbrief 23/05/D1 van 12 april 2023.