dossier

Mededeling over de uitbesteding van activiteiten, diensten of bedrijfsprocessen die eigen zijn aan de verzekeringsonderneming en worden uitgevoerd op terugkerende of continue basis.