laptop

Het erkenningsreglement voor revisoren van 17 februari 2023 is toegevoegd op de website. Je kan het terugvinden onder het deel professionals, bij "Ziekenfondsen, landsbonden en MOB's". Je kan het document ook hier rechtstreeks raadplegen.