1. Verslag op te stellen door de revisoren omtrent het systeem van interne controle en interne audit

  Downloaden
 2. Uitoefening van externe functies - noodzaak tot aanpassing door de VMOB's van hun interne regels aan het nieuwe reglement van de NBB

  Downloaden
 3. Verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting

  Downloaden
 4. Verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting van PCP, VVD, effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie en van verzekeringstussenpersonen-natuurlijke pe

  Downloaden
 5. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden
 6. Domeinen en indicatoren 2023

  Downloaden
 7. Domeinen en indicatoren 2022

  Downloaden
 8. Uitvoering van artikel 75, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 – definitie van het begrip ‘belangrijke wijzigingen in de werking of de organisatie van de mut

  Downloaden